FABY, Nailcare, nails

Introducing: FABY NailsIntroducing: FABY Nails

The Faby brand should not be a complete stranger to you anymore, because I already told about it last week when I visited the bloggers event of Lakstore Antwerp. But I noticed that many of you had questions about the brand itself. All of you know OPI ofcourse, so i’ll just give you all a little introduction about that other awesome brand that was introduced to us that evening!

I have a soft spot for brands that deliberately go for a different way of thinking in the world of cosmetics. Like Lush, who’s conquering the world with their fair-made/fair-trade ​​products, and the Belgian brand Rainpharma, with their no-nonsense approach and their amazing products that have stolen my heart. Today I’m introducing you to another feel-good brand. Not in terms of skin care, but this time in terms of nailcare. A big welcome to: FABY Nails!

FabFaby

Het merk Faby is jullie niet helemaal onbekend meer, want ik vertelde jullie er al over toen ik naar het bloggersevenement van Lakstore mocht gaan, maar ik merkte toch dat heel wat onder jullie nog met vragen zaten omtrent het merk zelf. OPI kennen jullie natuurlijk allemaal al, vandaar even een kleine introductie van dat andere geweldige merk op die gezellige avond!

Ik heb een zwak voor merken die bewust een andere weg opgaan in de cosmetica wereld. Denk maar aan Lush, die met hun vergemaakte producten de wereld veroveren, en aan Rainpharma die met hun no-nonsense aanpak en hun geweldige producten mijn hart hebben veroverd. Vandaag stel ik opnieuw een merk aan jullie voor, waar ik mij écht goed bij voel. Deze keer niet op het vlak van skincare, maar wel op het vlak van nailcare. May I introduce you: FABY Nails!

FabFaby

The Fabyline brand has been around for quite a while now. This Italian brand was founded by two brothers, who were always looking for innovations within existing cosmetics-processes. The brothers – together they have over 15 years experience in the nail industry – launched a brand that’ll attract a lot of people for sure with a new formula, free of harmful substances. You won’t find the big five (Formaldehyde, Formaldehyde Resin, Dibutyl phthalate, toluene and camphor) in their nail polish. They do not test on animals too!

FABY

Huh? The big five?

Readers who already have some experience in the field of nailcare, will definitely know these pollutants and their purposes , but for the newbies amongst my readers (which I still was a few months ago), I’d like to sum ​​it up briefly:

  1. Formalahyde is a gas with a very strong, unpleasant odor and can cause cancer when exposed regulary. People who are sensitive to the substance may expercience eye-, nose- and throat irritation and sometimes even headaches and skin irritation. It is commonly found in nail hardeners and sometimes in even nail polish as an extra hardener. The fabric draws moisture from the nail and thus assures that your nails are harder and firmer. Do you have a burning sensation when you apply a your nails with a hardener? Then there will certainly be some form of formalahyde in it!
  2. Formalahyse Resin is a resin-like substance which ensures that the lacquer is sturdy and resistant. Formaldehyde Resin is a derivative of formaldehyde. It is a carcinogen and is especially dangerous when you experience an allergic reaction.
  3. Dibutyl Phthalate is a colorless liquid that is often used as a plasticizer in nail polish because it ensures less tearing and chipping. The substance is now banned, after research provec that DBP is harmful to the reproductive organs during pregnancy and the fetus.
  4. Toluene is a diluent which is commonly used in nail polish. The substance ensures that nail polish stays in its liquid form. Upon inhalation large quantities of toluene, it’ll trigger dizziness and nausea. It is especially harmful and prolonged exposure can cause memory problems. It is also harmful to the unborn child during pregnancy.
  5. In large quantities, camphor is very toxic. The symptoms can differ from epileptic-like seizures, confusion, irritability, and increased muscle tension and spasms. OTC products may not contain more than 11% camphor.

2014-04-30 19.09.48-1

In the meanwhle, FABY Nails has more than 175 colors available, of which 163 are in the fixed range. They change their non-fixed colors depending on the season. Besides nailpolish, they also sell nail polish removers (aceton-free), base coats, top coats, nail care products and even a nail polish line for men. For a glimpse of their complete collection I recommend to take a look on their website.

With love,

Laura

Het overkoepelde merk Fabyline bestaat al eventjes. Het Italiaanse merk werd opgericht door twee broers, die steeds op zoek gingen naar innovaties binnen de bestaande cosmeticaprocessen. De broers, die samen meer dan 15 jaar ervaring hebben in de nagelsector, hebben nu een innovatie te pakken waarmee ze heel wat milieubewuste dames zullen aanspreken. Met een vernieuwde formule, vrij van schadelijke stoffen. The big 5 (Formaldehyde, Formaldehyde Resin, Dibutylftalaat, Tolueen en Kamfer) vind je dus niet terug in hun nagellak. Ook testen ze niet op dieren!

FABY

Huh? The big five?

Lezers die al wat ervaring hebben op het vlak van nailcare, kennen wellicht deze schadelijke stoffen en hun doeleinden al, maar voor de newbie’s onder mijn lezers (waartoe ik nog enkele maanden geleden behoorde) som ik ze graag nog eventjes op:

  1. Formalahyde is een gas met een zeer sterke, onaangename geur en kan bij langdurige blootstelling kankerverwekkend zijn. Bij mensen die gevoelig zijn aan de stof kan het de ogen, neus en keel irriteren en hoofdpijn en huidirritatie optreden. Het zit in nagelverharders en soms in nagellak als extra verharder, die ervoor zorgt dat de nagellak zich goed aan je nagel hecht. De stof onttrekt vocht aan de nagel en zorgt er zo voor dat je nagels harder en steviger worden. Heb je een branderig gevoel wanneer je je nagels lakt met een hardener? Dan zit er zeker formalahyde in!
  2. Formalahyse Resin is een harsachtige substantie die ervoor zorgt dat de lak stevig en resistent is. Formaldehyde Resin is een afgeleide van formaldehyde. Het is kankerverwekkend en is vooral gevaarlijk bij allergische reactie.
  3. Dibutylftalaat is een kleurloze vloeistof die vaak gebruikt werder als weekmaker in nagellak omdat deze ervoor zorgt dat nagellak minder snel gaat scheuren en chippen. De stof is intussen verboden, nadat onderzoek aantoonde dat DBP schadelijk is voor de voortplantingsorganen én tijdens zwangerschappen voor de foetus.
  4. Tolueen is een verdunningsmiddel dat vaak in nagellak verwerkt wordt. Het zorgt er voornamelijk voor dat nagellak vloeibaar blijft . Bij het inademen van grote hoeveelheden tolueen treedt duizeligheid en misselijkheid op. Het is vooral bij langdurige blootstelling schadelijk en kan geheugenproblemen veroorzaken. Tevens is het schadelijk voor het ongeboren kind tijdens de zwangerschap.
  5. In grote hoeveelheden is kamfer giftig tenslotte. De verschijnselen kunnen variëren van epilepsie-achtige aanvallen, verwarring, geïrriteerdheid en verhoogde spierspanning en krampen. Vrij verkrijgbare artikelen mogen niet meer dan 11% kamfer bevatten.

2014-04-30 19.09.48-1

Intussen heeft FABY Nails al meer dan 175 kleuren in assortiment zitten, waarvan er 163 in het vaste assortiment zitten. De andere kleuren wisselen, afhankelijk van het seizoen. Naast de basislakjes hebben ze ook nagellakremovers (aceton-vrij!) in het assortiment zitten, base coats, top coats, nagelverzorgingsproducten én zelfs een nagellaklijn voor mannen. Voor de volledige collectie raad ik aan om eens een kijkje te nemen op hun website.

Groetjes,

Laura

6 thoughts on “Introducing: FABY NailsIntroducing: FABY Nails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *